Eksamen på særlige vilkår

Eksamen på særlige vilkår

Børn, der er testet ordblinde, har lov til at gå til eksamen og terminsprøver på ‘særlige vilkår’. Det er skolelederen i samråd med eleven og forældrene, der beslutter, hvilke vilkår eleven skal gå til prøver på. Desværre oplever jeg, at en del ordblinde...
Hvem skal undervise dit barn?

Hvem skal undervise dit barn?

Det er afsindig vigtigt, at den specialundervisning, et barn får, rent faktisk har en effekt. Hvis barnet oplever at bruge tid og energi på at gå til ekstraundervisning, uden at det har en mærkbar effekt, kan barnet helt miste lysten til at arbejde med det, der er...
It-støtte

It-støtte

⁣⁣⁣⁣En del af mine elever var ikke særlig glade for deres hjælpemidler, da de startede til undervisning hos mig. Ofte kom det af, at de på et tidligere tidspunkt havde fået et it-støtteprogram (AppWriter, CD-ord eller IntoWords) installeret på sin egen eller på...
Gråzoneord

Gråzoneord

I løbet af min uddannelse i audiologopædi specialiserede jeg mig dels i læsning, dels i dansk som andetsprog. Inden for forskning i dansk som andetsprog er der temmelig stor opmærksomhed på tosprogede børn og deres mulige udfordringer med ‘gråzoneord’ (også kaldet...