Børn, der er testet ordblinde, har lov til at gå til eksamen og terminsprøver på ‘særlige vilkår’. Det er skolelederen i samråd med eleven og forældrene, der beslutter, hvilke vilkår eleven skal gå til prøver på. Desværre oplever jeg, at en del ordblinde elever kun bliver tilbudt længere tid og brug af et ordforslagsprogram. Men der er faktisk langt flere muligheder. Derfor hjælper jeg altid de forældre, jeg samarbejder med, med at sætte sig grundigt ind i reglerne, så de ved, hvad deres barn reelt har af muligheder. Og jeg opfordrer til, at forældrene tager en snak med skolens leder og læsevejleder så tidligt som muligt i udskolingen for at finde ud af, hvilke vilkår barnet skal gå til eksamen på.

Det hele står beskrevet i vejledningen til prøver på særlige vilkår, som kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside via dette link. Derudover har lærer Peter Fischer lavet en rigtig god video, som gennemgår nogle vigtige dele af vejledningen (se nedenfor). Og læsevejleder Britta Pedersen har lavet en overskuelig oversigt særligt rettet mod læsevejledere og lærere i grundskolen.

Hvad er der af muligheder?

Hvis dit barn er testet ordblind, er der mulighed for:

  • Ekstra tid
  • Brug af ordforslagsprogram (AppWriter, IntoWords eller CD-ord) til oplæsning og stavestøtte
  • Pauser
  • Individuel diktering (dvs. diktatord læses højt i et roligere tempo)
  • Tale til tekst (dvs. eleven indtaler sin tekst)

Disse muligheder gælder både til eksamen og til terminsprøver. Terminsprøverne er nemlig til for, at eleverne kan øve sig i at gå til eksamen. Så det er utrolig vigtigt, at vilkårene ved terminsprøverne minder så meget som muligt om de vilkår, som eleven skal til eksamen på.

Det er ikke kun muligt at blive testet ordblind med Undervisningsministeriets egen ordblindetest. I vejledningen til prøver på særlige vilkår (s. 6) står der, at “…tilsvarende standardiserede ordblindetests” også kan bruges som dokumentation for ordblindhed.

Vær opmærksom på deadlinene

Der er vigtigt at være opmærksom på deadlinene for afgørelse og bestilling af digitale materialer. Skolens leder skal træffe afgørelse om, hvorvidt eleven skal tilbydes at aflægge prøve på særlige vilkår, og bestille særlige materialer senest:

 

  • 1. oktober forud for prøvetermin december/januar.
  • 1. december forud for prøvetermin maj/juni.
  •  
    Hvis it-hjælpemidlerne skal være nyttige til eksamen, er det afgørende, at barnet har rutine i at bruge dem. Derfor bør barnet bruge hjælpemidlerne i den daglige undervisning. I vejledningen anbefales det, at skolelederen allerede i 7. klasse mødes og drøfter eksamensvilkårene med barnet og forældrene. En vigtig forudsætning for at blive rutineret i brugen af it-hjælpemidler er, at barnet får grundig og kontinuerlig støtte til at lære programmernes funktioner at kende. Det har jeg skrevet et blogindlæg om, som du kan læse her.