Spørgsmål og svar

På denne side besvarer jeg de spørgsmål, som jeg oftest bliver stillet af børn og forældre. Hvis du ikke får svar på dine spørgsmål her, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Hvad er ordblindhed?

Når vi læser, omsætter vi bogstaver til sproglyde. Er man ordblind, har man svært ved at forbinde de bogstaver, man ser, med de rigtige sproglyde på en præcis og systematisk måde. Derfor læser ordblinde typisk langsomt og/eller upræcist.

Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed. Det betyder, at et barn, der kæmper med ordblindhed, har brug for meget mere undervisning i blandt andet afkodning og stavning end børn, der ikke er ordblinde. Men det betyder også, at det er muligt at rykke sig meget, hvis man får masser af god hjælp.

Hvordan tester man for ordblindhed?

Ordblindhed er vanskeligheder med at koble bogstaver sammen med de rigtige lyde. Derfor tester en ordblindetest, hvor præcist og ubesværet et barn formår at koble bogstaver sammen med de rigtige lyde. Der findes mange måder at teste det på.

Hvis man skal afdække årsagen til et barns læse-skrivevanskeligheder, er det en god idé at bruge forskellige typer af læse- og stavetests, så man blandt andet både tester barnets evne til at læse og stave enkeltord, vrøvleord og sammenhængende tekst. Jo grundigere, man udreder barnet, jo større er sandsynligheden for, at man finder kernen af problemerne. Desuden giver en grundig udredning det bedste grundlag, når man efterfølgende skal give barnet effektiv undervisning i de ting, som barnet har brug for hjælp til.

Bør man fokusere på barnets læsehastighed?

Nej. Hvis et barn læser langsomt, er det et tegn på, at barnet har svært ved at afkode, dvs. at sætte bogstaverne sammen med de rigtige sproglyde i den rigtige rækkefølge. Derfor fokuserer jeg i undervisningen på at træne omkodningen fra bogstaver til lyd, hvilket vi arbejder med helt stille og roligt.

Hvis barnet læser for langsomt til at kunne følge med fagligt i skolen, arbejder vi med kompenserende it-hjælpemidler sideløbende med den fonologiske indsats.

Hvis barnets læsning er meget ‘hakkende’ med lange pauser mellem lydene eller ordene, arbejder vi med at ‘glide på lydene’, så læsningen bliver mere sammenhængende. Det handler om læseteknik – ikke om hastighed! 

Desværre kommer rigtig mange børn og fortæller mig, at deres lærer eller læsevejleder har trænet læsehastighed med dem. Fx ved at holde et stykke papir foran teksten, så barnet bliver tvunget til at læse i et bestemt tempo. Min erfaring er, at den slags øvelser ikke gør barnet til en bedre læser. Tværtimod er det en meget stressende opgave for et barn med usikker afkodning.