Spørgsmål og svar

På denne side besvarer jeg de spørgsmål, som jeg oftest bliver stillet af børn og forældre. Hvis du ikke får svar på dine spørgsmål her, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Hvad er ordblindhed?

Når vi læser, omsætter vi bogstaver til sproglyde. Er man ordblind, har man svært ved at forbinde de bogstaver, man ser, med de rigtige sproglyde på en præcis og systematisk måde. Derfor læser ordblinde typisk langsomt og/eller upræcist.

Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed. Det betyder, at et barn, der kæmper med ordblindhed, har brug for meget mere undervisning i blandt andet afkodning og stavning end børn, der ikke er ordblinde. Men det betyder også, at det er muligt at rykke sig meget med den rette støtte.

Hvordan tester man for ordblindhed?

Ordblindhed er vanskeligheder med at koble bogstaver sammen med de rigtige lyde. Derfor tester en ordblindetest, hvor præcist og ubesværet et barn formår at koble bogstaver sammen med de rigtige lyde. Der findes mange måder at teste det på.

Hvis man skal afdække årsagen til et barns læse-skrivevanskeligheder, er det en god idé at bruge forskellige typer af læse- og stavetests, så man blandt andet både tester barnets evne til at læse og stave enkeltord, vrøvleord og sammenhængende tekst. Jo grundigere man udreder barnet, jo større er sandsynligheden for, at man finder kernen af problemerne. Desuden giver en grundig udredning det bedste grundlag, når man efterfølgende skal give barnet effektiv undervisning i de ting, som barnet har brug for hjælp til.

Bør man træne læsehastighed, når man er ordblind?

Nej. Når man er ordblind, har man brug for træning i at afkode ord præcist, dvs. at forbinde bogstaverne med de rigtige lyde i den rigtige rækkefølge. Derfor fokuserer jeg i undervisningen på at træne omkodningen fra bogstaver til lyd. Det arbejder vi med helt stille og roligt.

Hvis barnets læsning er meget ‘hakkende’ med lange pauser mellem lydene eller ordene, arbejder vi med at ‘glide på lydene’, så læsningen bliver mere sammenhængende. Det handler om læseteknik – ikke om hastighed! 

Øvelser, hvor den voksne holder et stykke papir foran teksten, så barnet bliver tvunget til at læse i et bestemt tempo, gør ikke ordblinde børn til bedre læsere. Tværtimod kan det være en meget stressende opgave for et barn med usikker afkodning.

Ordblinde børn bør altid bruge it-hjælpemidler til at kompensere for deres læsevanskeligheder, så de kan løse opgaver i skolen og til eksaminer lige så hurtigt som deres kammerater.

Er privatundervisning pengene værd?

Der findes mange forskellige private tilbud til børn med læsevanskeligheder. Nogle undervisningsmetoder er der evidens for. Det betyder, at det er videnskabeligt dokumenteret, at metoderne har en positiv effekt på læsning og stavning. Andre metoder er der ikke evidens for.

Jeg anbefaler, at du sætter dig grundigt ind i undervisningens indhold og lærerens faglige kompetencer, hvis du overvejer at bestille et undervisningsforløb hos en privat udbyder. Du kan ringe til Ordblindeforeningen og høre, om de har gode erfaringer med den pågældende udbyder.

Eneundervisning er den mest effektive form for undervisning til børn med ordblindhed, fordi man kan arbejde med lige præcis de ting, som barnet har brug for.

Du kan også læse mit blogindlæg om at vælge den rette underviser.