Jeg har lavet en video, hvor jeg forklarer, hvordan man med magnetbogstaver kan træne fonologisk opmærksomhed (se nedenfor). Udfordringer med fonologisk opmærksomhed (opmærksomhed på sproglydene) er meget karakteristisk ved ordblindhed.

Øvelsen går ud på, at den voksne siger et ord, som barnet skal skrive. Derefter siger du et nyt ord, som barnet kan lave ordet om til ved at skifte ét enkelt bogstav ud. Hvis det er meget svært for barnet, kan du hjælpe ved at sige ordet langsomt sammen med barnet og trække lydene ud, så det bliver nemmere at høre hver enkelt lyd. Det er en rigtig god øvelse, fordi den træner barnets opmærksomhed på de enkelte lyde i ordene. Det giver samtidig øvelse i at få givet lydene et bogstav i den rigtige rækkefølge – hvilket man har brug for at kunne, når man skal stave.

Øvelsen er opfundet af Liselotte Kulpa, som er indehaver og medstifter af Nyt Mod. Liselotte er idémageren bag 80% af de øvelser, jeg bruger i min undervisning.