Det er vigtigt, at den specialundervisning, et barn får, rent faktisk har en effekt. Hvis barnet oplever at bruge tid og energi på at gå til ekstraundervisning, uden at det har en mærkbar effekt, kan barnet helt miste lysten til at arbejde med det, der er svært.

Hvis man er på udkig efter privat læse-skriveundervisning til sit barn, er det derfor af stor betydning, at man lige fra starten finder en kompetent underviser. Undervisningen skal hjælpe, og effekten skal kunne mærkes både nu og på længere sigt. Ikke mindst skal undervisningen hjælpe barnet til bedre at kunne håndtere de udfordringer, han/hun oplever i hverdagen.

Derfor er afsnit 4 af podcastserien ‘Mit barn er ordblind’ simpelthen så godt. Line Leth Jørgensen fra Dysleksi og inklusion kommer med nogle virkelige gode råd til forældre, der overvejer at købe privat læse-skriveundervisning til deres barn. Line siger blandt andet om privat ordblindeundervisning, at noget af det: “…vil have en meget kortvarig effekt – og en effekt, som barnet måske ikke kan bruge til så meget i det virkelige liv”. Hendes anbefaling til forældre, der overvejer at gøre brug af privat ordblindeundervisning, er, at de ser sig rigtig godt for.

 

 

I podcasten ‘Mit barn er ordblind’ opfordres forældre blandt andet til at være opmærksomme på følgende:

 • Undersøg, om underviseren er rigtig godt uddannet inden for ordblindhed og læsetilegnelse.
 • Undersøg, om underviseren bruger metoder, hvis effekt der er forskningsmæssigt belæg for.
 • Vælg ikke dem, der reklamerer med, at de kan ‘fjerne ordblindhed’. Det kan man ganske enkelt ikke.
 • Gå ind på de anerkendte hjemmesider, som beskriver ordblindhed, og tjek, at privatunderviserens definition på ordblindhed matcher den alment anerkendte definition. Fx her og her.
 • Vælg et tilbud, som ud over at have fokus på læsning og stavning også giver barnet nogle konkrete teknikker til at løse opgaver i skolen samt grundig oplæring i, hvordan it-hjælpemidler kan bruges til at kompensere for læse-stavevanskelighederne.
 • Tal med skolen om, hvor godt den private undervisning, I overvejer, harmonerer med skolens tilbud om ekstraundervisning (hvis skolen har et tilbud), så de to tilbud ikke modarbejder hinanden.

Det er min erfaring, at det også kan være godt at huske på følgende:

 • Vælg en underviser, som både kan tilbyde god undervisning til jeres barn og give god vejledning til jer om jeres barns vanskeligheder og muligheder. Grundig vejledning til forældrene er i mange tilfælde afgørende for, at effekten af undervisningen fortsætter, efter at privatundervisningen slutter.
 • Vælg en privat underviser, som er interesseret i at samarbejde med skolen, hvis lærerne også er åbne for det.
 • Bed om en prøvegang, inden I binder jer til et længere forløb. På den måde kan både du og dit barn møde underviseren og få en fornemmelse af, om samarbejdet kan blive vellykket.
 • Tal med Ordblindeforeningen. Spørg deres rådgivere, om de synes, at den underviser, I overvejer at samarbejde med, virker fornuftig.
 • Hvis du kender andre, som er forældre til et barn med ordblindhed, så spørg til deres erfaringer med ekstraundervisning i privat regi. Hvad har virket godt for dem? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Men husk også, at man kan have meget forskellige udfordringer i læsning og skrivning. Det, som ét barn har gavn af, er ikke nødvendigvis det samme, som dit barn har brug for.

Ditte på FacebookDitte på Instagram