Møder

Jeg deltager gerne i møder med elevens skole, PPR eller andet. Mødet kan foregå online eller ved personligt fremmøde. Jeg kan fx bidrage med:

 

  • Observationer fra eneundervisningen om elevens styrker/udfordringer i læsning og skrivning.
  • Vejledning og sparring til lærerne i forhold til, hvad eleven har brug for af støtte og hjælpemidler i hverdagen.
  • Indføring til lærerteamet i, hvordan elevens forskellige it-hjælpemidler fungerer.
  • Hjælp til at udarbejde en handleplan, der sikrer, at der støttes op om indsatsen både i skolen og i hjemmet.
  • Rådgivning i forhold til mulighederne for at ordblindeteste og/eller sprogteste eleven, hvis det er nødvendigt for at hjælpe eleven godt videre.

Prisen for min deltagelse i et møde er 700 kr./timen ekskl. moms og transport.