Eksamen på særlige vilkår

Eksamen på særlige vilkår

Børn, der er testet ordblinde, har lov til at gå til eksamen og terminsprøver på 'særlige vilkår'. Det er skolelederen i samråd med eleven og forældrene, der beslutter, hvilke vilkår eleven skal gå til prøver på. Desværre oplever jeg, at en del ordblinde elever kun...

læs mere
Hvem skal undervise dit barn?

Hvem skal undervise dit barn?

Det er afsindig vigtigt, at den specialundervisning, et barn får, rent faktisk har en effekt. Hvis barnet oplever at bruge tid og energi på at gå til ekstraundervisning, uden at det har en mærkbar effekt, kan barnet helt miste lysten til at arbejde med det, der er...

læs mere
It-støtte

It-støtte

⁣⁣⁣⁣En del af mine elever var ikke særlig glade for deres hjælpemidler, da de startede til undervisning hos mig. Ofte kom det af, at de på et tidligere tidspunkt havde fået et it-støtteprogram (AppWriter, CD-ord eller IntoWords) installeret på sin egen eller på...

læs mere
Gråzoneord

Gråzoneord

I løbet af min uddannelse i audiologopædi specialiserede jeg mig dels i læsning, dels i dansk som andetsprog. Inden for forskning i dansk som andetsprog er der temmelig stor opmærksomhed på tosprogede børn og deres mulige udfordringer med ‘gråzoneord’ (også kaldet...

læs mere
Diktater i staveundervisningen

Diktater i staveundervisningen

Jeg faldt over denne artikel, som beskriver udviklingen af et nyt materiale til staveundervisning: ‘Ny Staveraket’ fra Specialpædagogisk Forlag. Jeg kender ikke materialet, men Elsebeth Otzens udsagn afspejler i høj grad de erfaringer, jeg har gjort mig gennem mit...

læs mere
Undervisning i fonologisk opmærksomhed

Undervisning i fonologisk opmærksomhed

Jeg har lavet en video, hvor jeg forklarer, hvordan man med magnetbogstaver kan træne fonologisk opmærksomhed (se nedenfor). Udfordringer med fonologisk opmærksomhed (opmærksomhed på sproglydene) er meget karakteristisk ved ordblindhed. Øvelsen går ud på, at den...

læs mere
Skype-undervisning

Skype-undervisning

Jeg tilbyder læse-skriveundervisning via Skype året rundt til børn, som bor langt fra København. En stor fordel ved Skype-undervisning er, at det er muligt at dele undervisningen op, så vi mødes to gange om ugen à 45 minutter, i stedet for én gang om ugen à 90...

læs mere
Lydrette ord

Lydrette ord

Forældre spørger mig ofte, hvordan de kan træne deres barns læse- og stavefærdigheder derhjemme. For at blive god til at læse og stave kræver det først og fremmest, at man bliver sikker i de mest almindelige bogstav-lyd-forbindelser på dansk. En god måde for børn at...

læs mere