Nyt Mod

Jeg arbejder tæt sammen med Nyt Mod – en af Danmarks førende private udbydere af ordblindeundervisning. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan samarbejdet startede.

 

Nyt Mod

Min nære kontakt til Nyt Mod startede i november 2016, hvor jeg sendte en mail til Liselotte Kulpa, medstifter og indehaver af Nyt Mod, og anmodede om at komme i praktik hos hende. Praktikken førte til en ansættelse. Fra 2017 til 2019 underviste jeg børn i læsning og skrivning hos Nyt Mod, sideløbende med at jeg færdiggjorde kandidatuddannelsen i audiologopædi.

Nyt Mod er en virksomhed, som stiller høje krav til undervisernes kompetencer og pædagogiske flair. Liselotte har mere end 25 års erfaring med ordblindeundervisning til børn og voksne. Hun er, som jeg, uddannet cand.mag. i audiologopædi.

Liselotte har igennem årene udviklet en lang række undervisningsmaterialer til børn i alle aldre samt voksne. Blandt andet Navne og adresser, som er et fantastisk materiale til at træne præcision i afkodningen. Kernen i Liselottes tilgang til undervisning er at møde barnet, der hvor det er i sin læse-skriveudvikling og at præsentere barnet for netop de typer øvelser, som der er behov for. Niveauet tilpasses dermed hele tiden til barnet.

En meget vigtig del af metoden er løbende at give barnet den rette feedback, som hjælper barnet til at tænke og arbejde på den mest hensigtsmæssige måde. Hjælpemidler inddrages altid i undervisningen, så barnet bliver fortroligt med brugen af dem og oplever, hvor meget de kan hjælpe i forhold til de daglige læse- og skriveopgaver.

Som ansat hos Nyt Mod fik jeg enestående oplæring af Liselotte i at tilrettelægge effektiv ordblindeundervisning. Hun overværede jævnligt min undervisning og gav mig ugentlig supervision, så kvaliteten af min undervisning altid var helt i top. Da jeg i januar 2020 sprang ud som selvstændig på fuld tid, var det derfor en kæmpe gevinst for mig, at Liselotte fortsat ønskede at samarbejde. Jeg bruger stadig mange af Liselottes materialer, og hver uge sparrer vi om undervisningen. Derudover foretager jeg jævnligt ordblindeudredninger på vegne af Nyt Mod.