Snart starter mange børn i skole igen efter ferien. Nogle af dem er for nylig blevet testet ordblinde.

Jeg har skrevet nogle ting ned, som skolen kan gøre for at hjælpe de ‘nye’ ordblinde elever godt i gang med det nye skoleår.

Der er desværre ikke altid ressourcer til det hele. Det har jeg fuld forståelse for. Formålet med oversigten her er bare at hjælpe læsevejledere/ordblindelærere med, hvordan de kan gribe det an.

Tjekliste til når en elev er blevet testet ordblind

Step 1: Forældrene og eleven informeres om testresultatet

 • Elevens forældre bør være de første, der informeres om resultatet af ordblindetesten. De skal have mulighed for at forberede sig på samtalen med deres barn. Derfor er det en god idé at invitere forældrene til et møde med læsevejlederen/ordblindelæreren og klasselæreren, hvor forældrene får mulighed for at stille spørgsmål. Blandt andet er mange forældre usikre på, hvad det egentlig vil sige at være ordblind, og de har brug for input til, hvordan de kan tale med deres barn om ordblindhed på en god måde. Nogle forældre har også brug for at høre, at deres barn nu kan få en masse hjælp, som kan være med til at gøre mange ting nemmere for barnet i hverdagen.
 • Efter aftale med forældrene kan klasselæreren tage en individuel snak med eleven om, hvordan eleven fremover vil deltage i aktiviteter som fx højtlæsning, gruppearbejde, fremlæggelser, osv. Nogle ordblinde elever vil helst fritages, hvorimod andre ikke vil forskelsbehandles. Det har Liselotte Kulpa fra Nyt Mod skrevet om her.
 • Hvis skolen har en ordblindepatrulje

  eller ordblindeklub, kan eleven mødes med ældre elever og fx høre om, hvordan de oplever det at gå i skole og til eksamener med hjælpemidler.

 • Klasselæreren taler med eleven om, hvordan klassen skal have besked. Det kan hjælpe meget, hvis klassen ser en video om emnet. I kan også booke en foredragsholder, som kan fortælle om ordblindhed på en god måde. Det kunne fx være Jesper Sehested eller Randi Hedelund Jeppesen.

Step 2: Elevens it-hjælpemidler gøres klar

 • Læsevejlederen/ordblindelæreren eller skolelederen melder eleven ind i Nota, så snart eleven er blevet testet ordblind.
 • Alle elevens lærere tjekker, at de bøger, som klassen skal arbejde med, er tilgængelige som e-bog eller lydbog på Nota. Hvis de ikke er tilgængelige, bestiller læreren materialet via Notas Skoleservice, så det kan blive produceret, inden eleven skal bruge det.
 • De materialer, som Nota ikke kan producere, giver lærerne eleven adgang til digitalt via links eller USB-stik. Det kan fx være kopiark, som klassen skal arbejde med.
 • Eleven får adgang til et computerbaseret oplæsnings- og stavestøtteprogram. Programmet kan være CD-ord, IntoWords eller AppWriter. Eleven må både bruge sin computer med stavestøtte i skolen og derhjemme. Eleven har også brug for et par høretelefoner med indbygget mikrofon, som passer i computeren. Hvis eleven går på en privat- eller friskole, kan skolen søge hjælpemidler til eleven via SPS.
 • Eleven og forældrene får grundig undervisning i, hvordan støtteprogrammets mange funktioner fungerer.
 • Eleven og forældrene får vejledning i, hvordan man finder og downloader materialer fra Nota, og hvordan man gemmer filerne i relevante mapper.

Step 3: Der udarbejdes en handleplan

 • Læsevejlederen/ordblindelæreren, klasselæreren og forældrene mødes og udarbejder en handleplan. Det kan være en god idé, at afdelings- eller skolelederen også deltager. I handleplanen skal der blandt andet stå, hvilke hjælpemidler eleven må bruge, og hvilke særlige aftaler der er blevet lavet. Fx har mange ordblinde elever gavn af at bruge apps på mobilen i sprogfagene. Hvis skolen er mobilfri, kan det være nødvendigt, at skolelederen giver eleven særlig tilladelse til at bruge mobilen som hjælpemiddel i undervisningen. Andre gode hjælpemidler kan fx være tale-til-tekst eller skimmelæsning ved brug af genvejstaster.
 • Der bør også stå i handleplanen, hvilken særligt tilrettelagt læse- og staveundervisning eleven vil blive tilbudt. Den særligt tilttelagte læse- og staveundervisning bør tage udgangspunkt i elevens styrker og udfordringer her og nu. Der kan derfor være brug for nogle opfølgende tests for at afdække elevens niveau.
 • På mødet aftales det, hvornår man næste gang mødes og evaluerer/justerer handleplanen. På den måde kan man sikre, at der hele tiden bliver fulgt op på elevens trivsel og faglige udvikling. Fx vil eleven med tiden få brug for at kende flere forskellige hjælpemidler og arbejdsmetoder, i takt med at de faglige krav i skolen ændrer sig.
 • Alle elevens lærere informeres om, hvad der står i handleplanen.
 • Derudover kan det være en god idé at skrive aftalerne ned på et vikarkort. Kortet kan enten lægges i en skuffe i klassen, eller eleven kan have den i sin taske, så der aldrig er tvivl om, hvilke aftaler der gælder.
 • Du kan se et eksempel på en grundig handleplan på denne hjemmeside og bagerst i dette inspirationsmateriale.

Andre gode råd:

 • Hvis du er læsevejleder eller ordblindelærer, anbefaler jeg, at du melder dig ind i Ordblindenetværket, hvor du kan stille spørgsmål til Undervisningsministeriets specialkonsulenter vedr. hjælpemidler og indsatser til ordblinde elever.
 • Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder har lavet en række gode film om ordblindhed og it-hjælpemidler.
 • Hvis du gerne vil have gode råd fra uddannede ordblindeundervisere og ildsjæle på ordblindeområdet, anbefaler jeg, at du melder dig ind i gruppen Ordblinde og undervisning på Facebook.
 • Du kan anbefale forældrene at melde sig ind i Ordblindeforeningen. Der kan de få rådgivning vedrørende uddannelse og arbejde samt deltage i arrangementer med andre børn og voksne med ordblindhed.
 • På Instagram-profilen @dittesgodesider deler jeg løbende tips om ordblindhed og læseundervisning.

 

Ditte på FacebookDitte på Instagram