På mandag starter mange børn i skole igen efter ferien. Nogle af dem har for nylig fundet ud af, at de er ordblinde.

Jeg har skrevet nogle ting ned, som skolen kan gøre for at hjælpe ‘nye’ ordblinde godt i gang med det nye skoleår. Der er desværre ikke altid ressourcer til det hele. Men listen her kan måske bruges som en hjælp til de forældre og læsevejledere/ordblindelærere, som er i tvivl om, hvad de ordblinde elever har mest brug for nu og her.

 
Når en elev er blevet testet ordblind:

 • Elevens forældre informeres om resultatet af ordblindetesten.
 • Læsevejlederen eller skolelederen melder eleven ind i Nota, så snart han/hun er blevet testet ordblind.
 • Alle elevens lærere tjekker, at de bøger, som klassen skal arbejde med, er tilgængelige som e-bog eller lydbog på Nota. Hvis de ikke er tilgængelige, bestiller læreren materialet via Notas Skoleservice, så det kan blive produceret, inden eleven skal bruge det.
 • De materialer, som Nota ikke kan producere, giver lærerne eleven adgang til digitalt via links eller USB-stik. Det kan fx være kopiark, som klassen skal arbejde med.
 • Eleven får en velfungerende bærbar computer med et stavestøtteprogram af skolen. Programmet kan være CD-ord, IntoWords eller AppWriter. Computeren må både bruges i skolen og derhjemme. Eleven har også brug for et par høretelefoner med indbygget mikrofon, som passer i computeren. Hvis eleven går på en privat- eller friskole, kan skolen søge hjælpemidler til eleven via SPS.
 • Eleven og forældrene får grundig undervisning i, hvordan støtteprogrammets mange funktioner fungerer.
 • Eleven og forældrene får vejledning i, hvordan man finder og downloader materialer fra Nota, og hvordan man gemmer filerne i relevante mapper.
 • Klasselæreren taler med eleven om, hvordan han/hun gerne vil deltage i aktiviteter som fx højtlæsning, gruppearbejde, fremlæggelser, osv. Nogle ordblinde elever vil helst fritages, hvorimod andre ikke vil forskelsbehandles. Det har Liselotte Kulpa fra Nyt Mod skrevet lidt om her.
 • Klasselæreren taler med eleven om, hvordan klassen skal have besked. Det kan hjælpe meget, hvis klassen får besøg af en ældre ordblind, som kan fortælle om ordblindhed på en god måde, så alle forstår hvad ordblindhed er.
 • Læsevejlederen/ordblindelæreren, klasselæreren og forældrene mødes og udarbejder en handleplan. I handleplanen står der blandt andet, hvilke hjælpemidler eleven må bruge, hvilke aftaler der er blevet indgået, og hvilken særligt tilrettelagt læse- og staveundervisning eleven vil blive tilbudt. Du kan se et eksempel på en grundig handleplan her og her.
 • På mødet aftales det, hvornår man næste gang mødes og evaluerer/justerer handleplanen. På den måde kan man sikre, at der hele tiden bliver fulgt op på elevens trivsel og faglige udvikling. Fx vil eleven med tiden få brug for at kende flere forskellige hjælpemidler og arbejdsmetoder, i takt med at de faglige krav i skolen ændrer sig.
 • Den særligt tilttelagte læse- og staveundervisning bør tage udgangspunkt i elevens styrker og udfordringer her og nu. Der kan derfor være brug for nogle opfølgende tests for at afdække elevens niveau.
 • Hjælpemidlerne kan ud over stavestøtteprogrammet være fx apps på mobilen, tale-til-tekst, skimmelæsning ved brug af genvejstaster eller andet, som kan kompensere for elevens læse- og stavevanskeligheder.
 • Alle elevens lærere informeres om, hvad der står i handleplanen.
 • Aftaler vedrørende hjælpemidler med mere skrives på et vikarkort. Kortet kan enten lægges i en skuffe i klassen, eller eleven kan have den i sin taske, så der aldrig er tvivl om, hvilke aftaler der gælder. Du kan se et eksempel her eller på billedet nederst på denne side.

Andre gode råd:

 • Hvis du gerne vil have gode råd fra andre forældre og fra uddannede ordblindeundervisere, anbefaler jeg, at du melder dig ind i gruppen Ordblinde og undervisning på Facebook.
 • Ved at melde dig ind i Ordblindeforeningen kan du som forælder få rådgivning vedrørende skole, uddannelse og arbejde samt deltage i arrangementer med andre børn og voksne med ordblindhed.
 • På Instagram-profilen @dittesgodesider deler jeg løbende tips om ordblindhed og læseundervisning.

 

Ditte på FacebookDitte på Instagram