Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt, hvilket indebærer, at jeg ikke må drøfte undervisningen med nogen uden jeres samtykke. Dog gør jeg opmærksom på, at jeg på fast basis får supervision af Liselotte Kulpa (Nyt Mod) og Kirsten Loft Bergstrand (Gentofte PPR) om undervisningen. Liselotte og Kirsten har ligeledes tavshedspligt.