Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt, hvilket indebærer, at jeg ikke må drøfte undervisningen med nogen uden jeres samtykke. Dog gør jeg opmærksom på, at jeg på fast basis sparrer med Liselotte Kulpa. Liselotte har ligeledes tavshedspligt.