Individuel undervisning i læsning og skrivning

 
Jeg tilbyder individuel undervisning i læsning og skrivning. Hvert forløb skræddersyes efter barnets individuelle behov.
 
 
Undervisningen kan fx indeholde:

 • Dit barn får nogle teknikker til at læse mere præcist. Afhængigt af barnets aktuelle niveau i læsning arbejder vi med lydering, stavelsesdeling og/eller morfemlæsning.
 • Du får teknikker til, hvordan du kan støtte dit barns lytte- og læseforståelse.
 • Dit barn får større viden om de vigtigste lydfølgeregler (dvs. når visse bogstaver skal udtales på en bestemt måde, fordi de står i forbindelse med hinanden).
 • Dit barn lærer nogle teknikker, der gør det nemmere at stave.
 • Dit barn får større fonologisk opmærksomhed (dvs. opmærksomhed på sproglydene).
 • Du lærer, hvordan du kan støtte dit barns ordtilegnelse.
 • Dit barn får nemmere ved at skelne mellem og producere de lyde, der driller.
 • Dit barn får nemmere ved at formulere sig mundtligt og skriftligt. Fx arbejder vi med, hvordan man bygger en tekst op, og hvordan man formulerer sætninger, der hænger godt sammen.
 • Jeg introducerer dit barn til nogle it-hjælpemidler, som støtter barnets læse-staveudvikling. Hvis dit barn allerede bruger it-hjælpemidler, viser jeg, hvordan man kan få endnu mere af dem.
 • I får tips til, hvordan dit barn kan udnytte sine hjælpemidler optimalt i prøve- og eksamenssituationer.
 • Dit barn får undervisning i at læse, stave og formulere sig på engelsk med øvelser inden for lytteforståelse, formulering og udtale.

Pris og varighed

Vi mødes én gang om ugen i et af disse lokaler. Hver undervisningsgang varer 2 lektioner, dvs. i alt 90 minutter. Et forløb består som udgangspunkt af 20 lektioner fordelt på 10 undervisningsgange. Inkluderet i prisen er løbende vejledning til jer, så I bliver godt klædt på til at støtte jeres barns læse-skriveudvikling, både nu og fremadrettet. Prisen inkluderer desuden et evaluerende møde efter sidste undervisningsgang, hvor vi følger op på barnets udbytte af undervisningen. I er velkomne til at starte med en prøvegang, inden I binder jer til et forløb på 10 gange.

Prisen pr. lektion er 575 kr. Den samlede pris for et undervisningsforløb på 20 lektioner er 11.500 kr. Der kommer ikke moms på. Du kan bestille undervisning ved at sende en mail til ditte@dittesgodesider.dk eller ved at benytte kontaktformularen.

Det siger forældrene:

Indlevende indsigt

Som professionel har Ditte en kæmpe faglig indsigt i de problematikker, mønstre og muligheder, der tegner sig for vores datter. Som person har hun samtidig den indlevelse, der gør hende i stand til hele tiden at tage sit udgangspunkt i barnets aktuelle dagsform og familiens ressourcer. (…) Vi har som forældre fået en forståelse for ordblindhed i forhold til vores datter, som vi aldrig havde nået til alene.

Du kan læse udtalelsen i fuld længde her.

Maja Plum

Mor til Alberte