Skriftlig udtalelse efter et forløb

Efter et undervisningsforløb tilbyder jeg at skrive en detaljeret udtalelse med mine observationer fra undervisningen. Jeg beskriver barnets styrker og udfordringer i læsning og skrivning og kommer med forslag til, hvordan man hjemme og i skolen kan støtte barnets læse-skriveudvikling fremadrettet. Det er min erfaring, at en skriftlig udtalelse efter et forløb er en stor hjælp for både forældre og lærere.

Prisen for en skriftlig udtalelse er 650 kr. Der kommer ikke moms på.