Har dit barn svært ved at læse, skrive eller formulere sig?

Så kan jeg hjælpe. Jeg er specialist i undervisning til børn med ordblindhed og/eller sproglige vanskeligheder.

Se ydelserKontakt mig
Ditte Grandjean

Privatundervisning, der rykker

Som privat ordblindeunderviser møder jeg børn i alle aldre, som har mistet lysten til at arbejde med læsning og skrivning. Men sådan behøver det ikke at være. Alle kan blive bedre, uanset graden af ordblindhed. Jeg tilpasser hele tiden niveauet, så barnet får masser af succesoplevelser. Og vigtigst af alt: Dit barn kommer til at rykke sig i læsning og skrivning.


Ditte er en fantastisk kompetent lærer, som med stor tålmodighed og mildhed får sin elev til at vokse.

Line, mor til Sofie

 


Vi har som forældre fået en forståelse for ordblindhed i forhold til vores datter, som vi aldrig havde nået til alene.

 
Maja Plum, ph.d. i pædagogik


Som forældre er det en stor hjælp at kunne sparre med Ditte vedrørende skole, lektier og eksamener. Dittes venlige væsen gør, at hver undervisningsgang er en god og positiv oplevelse for mine børn.

 
Anna, mor til Christian og Frederik


Ditte er en yderst kompetent og pædagogisk underviser, der er god til at skabe en positiv relation til eleven. Vores søn oplevede at blive mødt med forståelse og et nærvær, der motiverede ham.

 
Tanja og René, forældre til Severin

4 gode grunde til at booke et undervisningsforløb hos mig

1. Tæt samarbejde mellem familien og mig

Vi har en tæt kontakt gennem hele forløbet, og jeg er altid til rådighed, hvis I har spørgsmål. Midtvejs i forløbet sender jeg en mail med mine observationer af jeres barns styrker og vanskeligheder i læsning og skrivning samt en beskrivelse af, hvordan jeg arbejder med det i undervisningen.

Efter den sidste undervisningsgang mødes vi og evaluerer effekten af undervisningen. Her vejleder jeg jer også i, hvordan I og skolen kan støtte jeres barns læse-skriveudvikling fremadrettet.

2. Jeg har erfaring med at undervise elever med særlige behov

En del af mine elever har sammensatte vanskeligheder. Det betyder, at de ud over problemerne med afkodning har andre udfordringer i læsning, fx sprogforståelsesvanskeligheder eller hukommelsesvanskeligheder. Derudover har jeg undervist en del børn med ADHD, ADD og/eller autisme.

Jeg vejleder og underviser med øje for alle barnets udfordringer og tilpasser altid opgaverne efter barnets overskud den pågældende dag.

3. Min undervisning er baseret på forskning og mange års erfaring

Jeg holder mig opdateret på den seneste læseforskning og bruger de metoder, som har en dokumenteret positiv effekt på læsning, stavning og sprogudvikling. Jeg deltager aktivt i forskellige faglige netværk og får løbende supervision af nogle af de dygtigste og mest erfarne logopæder inden for mit fagområde.

4. Jeg er både ordblindeunderviser og talepædagog

En del børn med læse-skrivevanskeligheder har også visse sproglige udfordringer. Min baggrund som audiologopæd gør, at jeg kan hjælpe barnet hele vejen rundt. I undervisningen arbejder vi med øvelser inden for alle de sproglige områder, som er nødvendige, for at barnet kan udvikle et godt tale- og skriftsprog.

Individuel ordblindeundervisning gør en stor forskel

Både forældre og børn bliver ofte overraskede over, hvor stor forskel individuelt tilrettelagt undervisning kan gøre for et barn med ordblindhed. Her kan du læse udtalelser fra nogle af de forældre og elever, som jeg har samarbejdet med.

Bliv fortrolig med it-hjælpemidler

I undervisningen arbejder jeg ikke kun med barnets evne til at læse og skrive uden hjælpemidler. Jeg hjælper også barnet til at blive fortrolig med relevante it-hjælpemidler, blandt andet støtteprogrammer til computeren, plugins og apps til mobilen.