Har dit barn svært ved at læse, skrive eller formulere sig?

Så kan jeg hjælpe. Jeg udreder for ordblindhed og underviser børn og unge i samarbejde med Nyt Mod, som anbefales af Ordblindeforeningen.

Se ydelserKontakt mig
Ditte Grandjean

Privatundervisning, der rykker

Som privat ordblindeunderviser møder jeg børn i alle aldre, som har mistet lysten til at arbejde med læsning og skrivning. Men sådan behøver det ikke at være. Jeg ved af erfaring, at alle kan blive bedre, uanset graden af ordblindhed.

Jeg tilpasser hele tiden niveauet, så barnet får masser af succesoplevelser. Og vigtigst af alt: Dit barn kommer til at rykke sig i læsning og skrivning.

Jeg har udelukkende fået meget positive tilbagemeldinger fra såvel forældre som børn, der har været i Dittes hænder. Det er noget af en præstation, ikke mindst taget i betragtning, at en del af børnene har komplekse problemstillinger. Det er tydeligt, at Ditte har kompetencerne til at undervise på en måde, som virkelig rykker!

Liselotte Kulpa

Indehaver og medstifter, Nyt Mod

4 gode grunde til at booke et undervisningsforløb hos mig

1. Tæt samarbejde mellem familien og mig

Vi har en tæt kontakt gennem hele forløbet, og jeg er altid til rådighed, hvis I har spørgsmål. Midtvejs i forløbet sender jeg en mail med mine observationer af jeres barns styrker og vanskeligheder i læsning og skrivning samt en beskrivelse af, hvordan jeg arbejder med det i undervisningen.

Efter den sidste undervisningsgang mødes vi og evaluerer effekten af undervisningen. Her vejleder jeg jer også i, hvordan I og skolen kan støtte jeres barns læse-skriveudvikling fremadrettet.

2. Jeg har erfaring med at undervise elever med særlige behov

Mange af mine elever har sammensatte vanskeligheder. Det betyder, at de ud over problemerne med afkodning har andre udfordringer i læsning, fx sprogforståelsesvanskeligheder, hukommelsesvanskeligheder eller fonologiske vanskeligheder. En del af mine elever har ADHD, ADD og/eller autisme.

Jeg vejleder og underviser med øje for alle barnets udfordringer og tilpasser altid opgaverne efter barnets overskud den pågældende dag.

3. Min undervisning er baseret på forskning og mange års erfaring

Jeg holder mig opdateret på den seneste læseforskning og bruger de metoder, som har en dokumenteret positiv effekt på læsning, stavning og sprogudvikling. Desuden får jeg ugentlig supervision af Liselotte Kulpa, indehaver af Nyt Mod. Liselotte har mere end 25 års erfaring med ordblindeundervisning. På det talesproglige område får jeg supervision af Kirsten Loft Bergstrand, som er logopæd ved PPR i Gentofte Kommune og medforfatter til KAJ-testen.

4. Jeg er både ordblindeunderviser og talepædagog

En del børn med læse-skrivevanskeligheder har også visse sproglige udfordringer. Min baggrund som audiologopæd gør, at jeg kan hjælpe barnet hele vejen rundt. I undervisningen arbejder vi med øvelser inden for alle de sproglige områder, som er nødvendige, for at barnet kan udvikle et godt tale- og skriftsprog.

Individuel ordblindeundervisning gør en stor forskel

Både forældre og børn bliver ofte overraskede over, hvor stor forskel individuelt tilrettelagt undervisning kan gøre for et barn med ordblindhed. Her kan du læse udtalelser fra nogle af de forældre og elever, som jeg har samarbejdet med.

Bliv fortrolig med it-hjælpemidler

I undervisningen arbejder jeg ikke kun med barnets evne til at læse og skrive uden hjælpemidler. Jeg hjælper også barnet til at blive fortrolig med relevante it-hjælpemidler, blandt andet støtteprogrammer til computeren, plugins og apps til mobilen.