Privatundervisning, der rykker

Velkommen! Jeg tilbyder privatundervisning til børn med læsevanskeligheder og sproglige vanskeligheder.
 
Jeg er på barsel d. 1. april – 31. december 2022. Hvis du søger en dygtig ordblindeunderviser eller talepædagog, anbefaler jeg, at du kontakter en af mine samarbejdspartnere.


Ditte, du er fantastisk. Du har hjulpet min søn Nicolai til at blive endnu bedre til at læse og skrive. Du har præsenteret bedre hjælpemidler end han i forvejen havde.

Pia Nøhr Ellegaard, 19/6-21

 


Ditte er en fantastisk kompetent lærer, som med stor tålmodighed og mildhed får sin elev til at vokse.

Line, mor til Sofie, 4/6-20

 


Vi har som forældre fået en forståelse for ordblindhed i forhold til vores datter, som vi aldrig havde nået til alene.

Maja Plum, 13/11-20

 


Som forældre er det en stor hjælp at kunne sparre med Ditte vedrørende skole, lektier og eksamener. Dittes venlige væsen gør, at hver undervisningsgang er en god og positiv oplevelse for mine børn.

Anna, mor til Christian og Frederik, 9/2-2021

 


Ditte er en yderst kompetent og pædagogisk underviser, der er god til at skabe en positiv relation til eleven. Vores søn oplevede at blive mødt med forståelse og et nærvær, der motiverede ham.

Tanja og René, forældre til Severin, 9/11-20

 

4 gode grunde til at booke et undervisningsforløb hos mig

1. Tæt samarbejde mellem familien og mig

Vi har en tæt kontakt gennem hele forløbet, og jeg er altid til rådighed, hvis I har spørgsmål. Sideløbende med undervisningen vejleder jeg jer i, hvordan I og skolen kan støtte jeres barns læse-skriveudvikling og/eller sprogudvikling – både nu og fremadrettet.

2. Jeg har erfaring med at undervise elever med særlige behov

En del af mine elever har sammensatte vanskeligheder. Det betyder, at de ud over problemerne med afkodning har andre udfordringer i læsning, fx sprogforståelsesvanskeligheder eller hukommelsesvanskeligheder. Derudover har jeg undervist en del børn med ADHD, ADD og/eller autisme.

Jeg vejleder og underviser med øje for alle barnets udfordringer og tilpasser altid opgaverne efter barnets overskud den pågældende dag.

3. Min undervisning er baseret på forskning og mange års erfaring

Jeg holder mig opdateret på den seneste læseforskning og bruger de metoder, som har en dokumenteret positiv effekt på læsning, stavning og sprogudvikling. Jeg deltager aktivt i forskellige faglige netværk og får løbende supervision af nogle af de dygtigste og mest erfarne logopæder inden for mit fagområde.

4. Jeg er både ordblindeunderviser og talepædagog

En del børn med læse-skrivevanskeligheder har også visse sproglige udfordringer. Min baggrund som audiologopæd gør, at jeg kan hjælpe barnet hele vejen rundt. I undervisningen arbejder vi med øvelser inden for alle de sproglige områder, som er nødvendige, for at barnet kan udvikle et godt tale- og skriftsprog.

Individuel ordblindeundervisning gør en stor forskel

Både forældre og børn bliver ofte overraskede over, hvor stor forskel individuelt tilrettelagt undervisning kan gøre for et barn med ordblindhed. Her kan du læse udtalelser fra nogle af de forældre og elever, som jeg har samarbejdet med.

Bliv fortrolig med it-hjælpemidler

I undervisningen arbejder jeg ikke kun med barnets evne til at læse og skrive uden hjælpemidler. Jeg hjælper også barnet til at blive fortrolig med relevante it-hjælpemidler, blandt andet støtteprogrammer til computeren, plugins og apps til mobilen.