Min baggrund

Jeg er 33 år og uddannet cand.mag. i audiologopædi (tale-, høre- og læsevidenskab) fra Københavns Universitet. Jeg har også en uddannelse i Kreativ Kommunikation fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Efter nogle år som kommunikationsmedarbejder søgte jeg ind på uddannelsen i audiologopædi, hvor jeg kunne kombinere min interesse for sprogvidenskab med min glæde ved at undervise børn.

Sideløbende med bacheloren i audiologopædi var jeg ansat ved Nota (nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder). I mit bachelorprojekt undersøgte jeg, om der var en sammenhæng mellem 5. klasseselevers lytte- og læseforståelse ved forskellige typer sætningskonstruktioner. Projektet førte til en videnskabelig artikel, som jeg udgav i samarbejde med min vejleder, lektor Mads Poulsen.

Imens jeg færdiggjorde kandidatuddannelsen i audiologopædi, var jeg ansat hos Nyt Mod, som ejes af Liselotte Kulpa. Jeg underviste og udredte børn og unge med læse-skrivevanskeligheder. Det kan du læse mere om her. Jeg skrev kandidatspeciale om effekten af stille- og højtlæsning på børns afkodningsfærdigheder.

I 2019 stiftede jeg Dittes Gode Sider, hvorfra jeg tilbyder undervisning i læsning og skrivning. Jeg arbejder stadig tæt sammen med Liselotte Kulpa og Nyt Mod. Blandt andet sparrer vi løbende, og jeg foretager på fast basis ordblindeudredninger på vegne af Nyt Mod.

Du kan se mit fulde CV på LinkedIn. Hvis du vil se mere om, hvad jeg laver i og uden for undervisningen, kan du følge med på Instagram og Facebook.