Min baggrund

Jeg er 34 år og uddannet cand.mag. i audiologopædi (tale-, høre- og læsevidenskab) fra Københavns Universitet. Jeg har også en uddannelse i Kreativ Kommunikation fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Sideløbende med uddannelsen i audiologopædi arbejdede jeg først hos Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder) og derefter hos Nyt Mod, hvor jeg underviste og udredte børn med læse-skrivevanskeligheder. Nyt Mod stiller høje krav til undervisernes faglige kompetencer og pædagogiske flair. Liselotte Kulpa, indehaver og medstifter af Nyt Mod, overværede jævnligt min undervisning og gav mig ugentlig supervision. Jeg lærte at give undervisning af høj kvalitet til børn med meget komplekse problemstillinger inden for læsning og skrivning.

Da jeg havde færdiggjort mit kandidatspeciale i audiologopædi stiftede jeg Dittes Gode Sider, hvorfra jeg tilbyder undervisning til børn med læsevanskeligheder og/eller sproglige vanskeligheder. Det betyder alt for mig, at de børn og forældre, jeg samarbejder med, bliver klædt godt på til at håndtere de udfordringer, de møder i hverdagen. Undervisningen er individuel og tager altid udgangspunkt i, hvor barnet er i sin skrift- og talesproglige udvikling. Vi arbejder med de materialer og inddrager de hjælpemidler, som er mest udbytterige og motiverende for barnet. Du kan læse udtalelser fra forældre og tidligere elever her.

Siden januar 2021 har jeg været tilknyttet Nationalt Videncenter for Læsning som ekstern konsulent på projektet ‘Kortlægning af indsatser til elever med sprogforståelsesvanskeligheder’. Du kan se mit fulde CV på LinkedIn.

Hvis du vil se mere om, hvad jeg laver i og uden for undervisningen, er du meget velkommen til at følge med på Instagram og Facebook.