Undervisning for kommende skolestartere

 

Jeg tilbyder undervisning til børn i alderen 5-6 år, som inden for et eller to år skal starte i skole. Det kan især være relevant, hvis der er ordblindhed i familien, eller hvis du af andre grunde ønsker at hjælpe dit barn til at komme godt fra start i læsning og stavning. Undervisningen skræddersyes efter barnets individuelle niveau. Det er vigtigt, at mindst én forælder deltager hver gang.

 
Undervisningen kan fx indeholde:

  • Dit barn får øget opmærksomhed på sprogets lydside (fonologisk opmærksomhed). Vi leger blandt andet med stavelser og rimord.
  • Dit barn får øget opmærksomhed på enkeltlydene i ord (fonemopmærksomhed). Vi øver os fx på at lytte os frem til ord, der starter med den samme lyd.
  • Dit barn bliver på en sjov måde introduceret for bogstavernes navne, lyde og former.
  • Du får inspiration til spil og lege, som I kan lave derhjemme for at støtte dit barns forudsætninger for at lære at læse og stave.
  • Du får tips til, hvordan du kan støtte dit barns ordtilegnelse og læseglæde.
  • Du får vejledning i, hvilke ting du bør være særligt opmærksom på i forbindelse med den tidlige læsetilegnelse.

Pris og varighed

Et forløb består som udgangspunkt af 10 lektioner à 45 minutter. Vi mødes på et fast tidspunkt en gang om ugen. Prisen inkluderer desuden et evaluerende møde efter den sidste undervisningsgang, hvor vi følger op på barnets udbytte af undervisningen.

Prisen pr. lektion er 575 kr. Den samlede pris for et undervisningsforløb på 10 lektioner er 5.750 kr. Der kommer ikke moms på.
OBS! Jeg har p.t. lukket for undervisning og vejledning.