Undervisning til børn med ordblindhed

 
Jeg tilbyder individuel ordblindeundervisning til elever, der går i 0.-10. klasse. Hvert forløb skræddersyes efter barnets individuelle behov.
 
Undervisningen kan fx indeholde:

  • Dit barn får nogle teknikker til at læse mere præcist. Afhængigt af barnets aktuelle niveau i læsning arbejder vi fx med bogstav-lyd-kendskab, lydering, stavelsesdeling, m.m.
  • Dit barn lærer nogle teknikker, der gør det nemmere at stave.
  • Dit barn får større viden om de vigtigste lydfølgeregler (dvs. når visse bogstaver skal udtales på en bestemt måde, fordi de står i forbindelse med hinanden).
  • Dit barn får nemmere ved at formulere sig mundtligt og skriftligt. Fx arbejder vi med, hvordan man bygger en tekst op, og hvordan man formulerer sætninger, der hænger godt sammen.
  • Jeg introducerer dit barn til en række it-hjælpemidler, som støtter barnets læse-staveudvikling. Hvis dit barn allerede bruger it-hjælpemidler, viser jeg, hvordan man kan få endnu mere af dem.
  • Du får teknikker til, hvordan du kan støtte dit barns lytte- og læseforståelse.
  • Dit barn får større opmærksomhed på sproglydene (fonemopmærksomhed).
  • Du lærer, hvordan du kan støtte dit barns ordtilegnelse.
  • I får tips til, hvordan dit barn kan udnytte sine hjælpemidler optimalt i prøve- og eksamenssituationer.
  • Dit barn får undervisning i at læse, stave og formulere sig på engelsk med øvelser inden for lytteforståelse, formulering og udtale.

Pris og varighed

Et forløb består som udgangspunkt af 20 lektioner à 45 minutter fordelt på 10 undervisningsgange. Hver undervisningsgang varer 2 lektioner, dvs. 90 minutter. Vi mødes på et fast tidspunkt en gang om ugen.
 
Inkluderet i prisen er løbende vejledning til jer forældre, så I bliver godt klædt på til at støtte jeres barns læse-skriveudvikling. Prisen inkluderer desuden et evaluerende møde efter sidste undervisningsgang, hvor vi følger op på barnets udbytte af undervisningen.
 
Det er muligt at gennemføre undervisningen online, hvis I bor langt fra København.

Prisen pr. lektion er 575 kr. Den samlede pris for et undervisningsforløb på 20 lektioner er 11.500 kr. Der kommer ikke moms på. Det er muligt at starte med en uforpligtende prøvegang, inden I binder jer til et forløb.
OBS! Jeg har p.t. lukket for undervisning og vejledning.