Undervisning til børn med ordblindhed

 
Jeg tilbyder individuel ordblindeundervisning til elever, der går i 0.-10. klasse. Hvert forløb skræddersyes efter barnets individuelle behov.
 
Undervisningen kan fx indeholde:

  • Dit barn får nogle teknikker til at læse mere præcist. Afhængigt af barnets aktuelle niveau i læsning arbejder vi fx med bogstav-lyd-kendskab, lydering, stavelsesdeling, m.m.
  • Dit barn lærer nogle teknikker, der gør det nemmere at stave.
  • Dit barn får større viden om de vigtigste lydfølgeregler (dvs. når visse bogstaver skal udtales på en bestemt måde, fordi de står i forbindelse med hinanden).
  • Dit barn får nemmere ved at formulere sig mundtligt og skriftligt. Fx arbejder vi med, hvordan man bygger en tekst op, og hvordan man formulerer sætninger, der hænger godt sammen.
  • Jeg introducerer dit barn til en række it-hjælpemidler, som støtter barnets læse-staveudvikling. Hvis dit barn allerede bruger it-hjælpemidler, viser jeg, hvordan man kan få endnu mere af dem.
  • Du får teknikker til, hvordan du kan støtte dit barns lytte- og læseforståelse.
  • Dit barn får større opmærksomhed på sproglydene (fonemopmærksomhed).
  • Du lærer, hvordan du kan støtte dit barns ordtilegnelse.
  • I får tips til, hvordan dit barn kan udnytte sine hjælpemidler optimalt i prøve- og eksamenssituationer.
  • Dit barn får undervisning i at læse, stave og formulere sig på engelsk med øvelser inden for lytteforståelse, formulering og udtale.

Pris og varighed

Et forløb består som udgangspunkt af 20 lektioner à 45 minutter fordelt på 10 undervisningsgange. Hver undervisningsgang varer 2 lektioner, dvs. 90 minutter. Vi mødes på et fast tidspunkt en gang om ugen. Det er muligt at afholde undervisningen online, hvis I bor langt fra København.

Jeg har p.t. lukket for undervisning og vejledning.