It-hjælpemidler

I undervisningen arbejder jeg ikke kun med læsning og stavning. Jeg arbejder også målrettet på at gøre eleven fortrolig med relevante it-hjælpemidler. Hjælpemidlerne gør det muligt at følge med fagligt i skolen, på trods af at man har udfordringer med læsning og skrivning. Hjælpemidlerne gør det også nemmere at arbejde selvstændigt med skoleopgaver, uden at man hele tiden er nødt til at bede sine klassekammerater eller forældre om hjælp.

Jeg inddrager de medier, som vil være til størst gavn for det enkelte barn, og som barnet godt kan lide at arbejde med. Jeg har erfaring med støtteprogrammerne CD-ord, AppWriter og IntoWords samt med diverse apps og plugins til PC, tablets, iPhone og Android.

Min erfaring er, at det er en stor støtte for barnet, hvis forældrene bliver i stand til at hjælpe med it. Derfor er det en god idé, at forældrene deltager i undervisningen mindst én gang – og gerne flere gange. På den måde får du indblik i, hvordan dit hjælpemidler fungerer, så barnet ikke er alene om at løse problemet, hvis teknikken driller.

Christian Bock, manden bag www.ordblindementor.dk, har lavet en god oversigt over forskellige it-hjælpemidler. Han laver desuden en ny video hver uge, hvor du kan se, hvordan en app eller hjælpefunktion fungerer.

Det siger forældrene:

…Fagligt har sommerskolen også rykket positivt i forhold til vores søns færdigheder. Han oplevede fremgang på en lang række parametre. Men vigtigst af alt er det mod på læring og den viden om hjælpeværktøjer han tog med sig fra sommerskolen. Begge dele får han nemlig brug for i sin videre udvikling.

Tanja og René

Forældre til Severin, 9/11-2020

…Vores datter følte sig tryg med det samme og så frem til undervisningen med Ditte, som i høj grad har styrket hendes læsning og anvendelsen af hjælpemidler…

Line

Mor til Sofie, 4/6-2020

Læs flere udtalelser her.