It-hjælpemidler

I undervisningen arbejder jeg ikke kun med læsning og stavning. Jeg arbejder også målrettet mod at gøre eleven fortrolig med relevante it-hjælpemidler. Hjælpemidlerne gør det muligt at følge med fagligt i skolen, på trods af at man har udfordringer med læsning og skrivning. Hjælpemidlerne gør det også nemmere at arbejde selvstændigt med skoleopgaver, uden at man hele tiden er nødt til at bede sine klassekammerater eller forældre om hjælp.

Jeg inddrager de medier, som vil være til størst gavn for det enkelte barn, og som barnet godt kan lide at arbejde med. Jeg har erfaring med støtteprogrammerne CD-ord, AppWriter og IntoWords samt med diverse apps og plugins til PC, tablets, iPhone og Android.

Min erfaring er, at det er en stor støtte for barnet, hvis forældrene bliver i stand til at hjælpe med it. Derfor er det en god idé, at én af eller begge forældrene deltager i undervisningen mindst én gang. På den måde får I indblik i, hvordan jeres barns hjælpemidler fungerer, så barnet ikke er alene om at løse problemet, hvis teknikken driller.